Programování I

Ukázky ze cvičení

 • cv01.cpp - vypsání textu pomocí cout
 • cv02.cpp - výpočet bodu na kružnici
 • cv02a.cpp - jednoduchý vstup, výpočet a výstup pomoci cin/cout i scanf/printf
 • cv04.cpp - ukázka opakovaného vstupu - odmocňování sekvence čísel
 • cv06.cpp - práce s bitovými operacemi - rozklad čísla na sčítance, které jsou mocninami 2
 • cv08.cpp - práce se soubory a řetězci
 • cv11.cpp - práce se strukturami
 • kontrola_datumu.cpp - ukázka praktické kontroly platnosti datumu (není asi vhodné pro cvičení, ProgTest to nejspíše nepovolí)

Automatizované domácí cvičení

První implementace i s krátkým návodem je na cpptester.

Sdílená plocha

Studenti

 1. Stáhněte si TightVNC Viewer (nebo případně použijte vlastní).
 2. Připojte se na linedu.vsb.cz::33333. V případě, že bude požadováno heslo, použijte vsb.

Cvičící

Základní problém je, že na počítačích v D403 nejsou povolena příchozí připojení a to ani ze školní sítě. Následující postup je tedy zaměřen na obejítí tohoto. V textu budu označovat místa, kde můžou být libovolné (ale stejné) porty tučným komentářem.

 1. Stáhněte si TightVNC Server a nakonfigurujte následující:
  1. zatrhnout Server - Input handling - Block remote input events
  2. zrušit Server - Miscellaneous - Enable file transfers
  3. zatrhnout Access Control - Loopback Connections - Allow loopback connections
  4. zvolit Administration - Session Sharing - Always treat session as shared
  5. (nepovinně) nastavit heslo v záložce Server
 2. Spusťte PuTTY s nastavením (lze uložit):
  1. Host name: linedu.vsb.cz
  2. Connection - SSH - Tunnels:
   1. Source port: 44445 (port A)
   2. Destination: 127.0.0.1:5900
   3. Remote
   4. Auto
 3. Po přihlášení si stáhněte nástroj na forwardování portů, třeba pomocí wget URL.
 4. Spusťte nástroj na forwardování: java -jar portf-1.0.jar 44444 127.0.0.1 44445
  1. Použijte vlastní porty 44445 (port A) a 44444 (nový port B).
 5. Studentům sdělte postup jako výše, akorát s portem 44444 (port B).
vsb/zp/start.txt · Last modified: 06.03.2014 11:00 (external edit)
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki